CRM-locatie informatieavond

CRM-locatie informatieavond

Janssen de Jong informeert de omwonenden over de plannen op het CRM terrein. Na een 1e informatieavond op 12 december 2016 heeft de 2e informatieavond op 12 juni 2017 plaatsgevonden in wijkcentrum Rokkeveen.

Tijdens deze avond waren ca. 45 personen aanwezig. Het hoofddoel van deze avond was het informeren van de omwonenden over de voortgang van het project en het ophalen van suggesties om het plan te optimaliseren. Ook is op deze avond terugkoppeling gegeven over hoe eerdere suggesties zijn verwerkt in het plan. Tijdens de gesprekken met omwonenden is gebleken dat het voor hen moeilijk is om een platte verkaveling te verbeelden naar het toekomstbeeld van het plan. Daarom is er een vogelvlucht / (sfeer)impressie gemaakt van de toekomstige wijk om de omwonenden een beter beeld te geven. Hierop zijn de reacties overwegend positief.

Bij de ontwikkeling van de individuele woningen wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Deze wordt mede bepaald in overleg met de toekomstige bewoners. Door middel van ontwerpateliers zijn wij voornemens om geïnteresseerden bij het ontwerp van de woningen te betrekken.